DOLAR 32,7755 1.49%
EURO 35,0712 0.44%
ALTIN 2.456,612,76
BITCOIN 2138796-0.84138%
Lefkoşa
°

22:35

YATSIYA KALAN SÜRE


istanbul manzara

istanbul manzara
Bakanlar, kendileri ve yakınlarına ayrıcalık tanıyamayacak

Bakanlar, kendileri ve yakınlarına ayrıcalık tanıyamayacak

ABONE OL
23 Mayıs 2019 10:06
Bakanlar, kendileri ve yakınlarına ayrıcalık tanıyamayacak
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Halkın Partisi (HP) arasında imzalanan koalisyon protokolü Cumhuriyet Meclisi’nde imzalandı. Protokolde Ulusal Birlik Partisi ile Halkın Partisi yetkili kurullarının, ekonomi açısından güçlü, Meclis çalışmaları açısından istikrarlı ve tüm sorunların üzerine cesaretle yürüme konusunda kararlı bir hükümete olan ihtiyacı göz ardı etmeden; Kıbrıs Türk Halkının geleceğine dair toplumsal sorumluluklarının bilinciyle ülkemizin gerek ekonomik, gerek siyasal ve gerekse Kıbrıs konusu bağlamında içinde bulunduğu hassas dönemi ve şartları da dikkate alarak; Halkın ihtiyaçlarını önceleyen bir anlayışla güçlü, kararlı ve istikrarlı bir koalisyon hükümeti kurmaya karar verdiği vurgulanıyor. Bu bağlamda her iki Partinin yetkili kılınan Başkan ve heyetleri yapmış oldukları yoğun görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda bir yandan kurulacak olan koalisyon hükümetinin çalışma prensiplerini ve temel ilkelerini, diğer yandansa yürürlüğe koymayı hedefledikleri öncelikli yasaları bu protokol ile kayıt altına aldıkları ifade ediliyor. Protokolde ayrıca Bakanlıklar, bağlı daireler ve kurum/kuruluşlar ile ilgili olarak yapılacak düzenlemeye de yer veriliyor. Protokolde imzası bulunan iki Parti Başkanı’nın, siyasi partilerini temsilen protokolde yer alan hususlarla ilgili olarak karşılıklı bir taahhüt ilişkisine girmiş olduklarının altı çiziliyor. Protokolde, ekonomi, Kıbrıs sorunu, hidrokarbon zenginlikleri konusunda izlenecek politikalar, Bakanlar Kurulu’nun çalışması, öncelik verilecek yasalar  imar planlar gibi birçok başlık yer alıyor. Protokolde özellikle yolsuzlukla mücadele, arazilerin adil ve şeffaf şekilde kiralanması, münhaller ve atamalarda liyakatın sağlanması, bakan ve milletvekillerinin kendilerine ve yakınlarına ayrıcalık tanınmasının önlenmesi konularına geniş yer ayrıldığı dikkat çekiyor.

BAKANLAR, KENDİLERİ VE YAKINLARINA AYRICALIK TANIYAMAYACAK

Protokole göre, Koalisyon Hükümetinin bakanları, milletvekilleri veya birinci derece yakınları ihaleler haricinde; Devletten arazi alımı veya kiralanması ya da devlete mal ve hizmet satılması veya kiralaması gibi konularda herhangi işlem yapmayacak.Bakanlar kendileri ve yakınlarına avantaj sağlamak için Bakanlıklarını veya diğer Bakanlıklara bağlı daire, kurum ve kuruluşları kullanmayacak.

 

DEVLETE AİT ARAZİLERİN KİRALANMASI OBJEKTİF KRİTERLERE GÖRE VE ŞEFFAF OLACAK

Devlete ait tüm hazine mallarının, orman arazilerinin, hali arazilerin ve sanayi arsalarının kiralanması veya benzeri kiralama işlemlerinin ihale yasası kapsamına girdiğini akılda tutularak, bu uygulamaları; Münhal/duyuru içeren, başvurmak isteyen herkese açık ve fırsat eşitliği sağlayan objektif kriterlere dayalı şeffaf bir usule göre ve bakanlar kurulunun bilgisi dahilinde yapacak.

İSTİHDAMLAR MÜNHAL VE SINAV İLE OLACAK, ATAMALARDA LİYAKAT ESAS OLACAK

Devlete istihdamlar Kamu Hizmeti Komisyonu üzerinden, münhal ve sınav ile yapılacak. Bunun dışında her tür istihdam benzeri karar Başbakan ve Başbakan Yardımcısı’nın bilgisi ve oluru dahilinde yapılacak. Koalisyon ortakları üst düzey kamu görevlilerinin, Kurum-Kuruluşların yönetim kurulu üye, başkan ve asbaşkanlarının atanmasında liyakatı esas alacak.

YATIRIM İÇİN REZERV ARAZİLERİN KİRALANMASI İHALE İLE OLACAK Turistik ve diğer yatırımlar için devlet arazilerinin ve özellikle turizm rezerv arazilerinin kiralanması şeffaf, adil bir ihale yöntemi ile yapılacak. Kamu İhale Yasası hilafına kiralanan işletmeler veya kamu arazileri konusunda gereken hukuki adımlar atılacak.

YOLSUZLUK DOSYALARI VE DOKUNULMAZLIK
Koalisyon ortakları, yolsuzluk iddialarının yer aldığı dosyalar konusunda polis tahkikatlarının başlatılmasına ve hali hazırda başlatılmış olan tahkikatların devamına destek verecek. Koalisyon ortakları, Başsavcılıktan bir talep gelmesi halinde, bahse konu vekilin kişilik haklarına, masumiyet karinesine halel gelmeksizin, yargılanmasını mümkün kılmak için dokunulmazlığını kaldırma yönünde gerekli siyasi iradeyi ortaya koyacak.

PROTOKOLDEKİ BAŞLIKLAR: MALİ DİSİPLİNİN SAĞLANMASI VE EKONOMİNİN YENİDEN AYAĞA KALDIRILMASI

Ülkede mali disiplinin sağlanması ve ülke ekonomisinin yeniden ayağa kaldırılmasının gereği olarak; Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanacak Mali ve Ekonomik İşbirliği Protokolü başta olmak üzere, yaşanan ekonomik krizin aşılması ve halkın refahının artırılması için yapılacak tüm çalışmalara öncelik verilecek. Kamu maliyesinin doğru yönetimi, devlet kaynaklarının doğru kullanımı, israfın önlenmesi ve adaletli bir gelir paylaşımının sağlanması için gerekli hassasiyet gösterilecek. Çağdaş hizmet veremez duruma gelmiş kimi kurumların salt yapısal reform ile ayağa kaldırılması finansman yetersizliği ve benzeri nedenlerle mümkün olmadığı takdirde Halka kaliteli hizmet ve uygun fiyat garantisi verebilmek adına kamu-özel ortaklığı modelleri kullanılarak kamunun düzenleyen ve denetleyen rolünü koruyacağı bir yapıda dönüştürülmesi yoluna gidilecek.

KIBRIS SORUNU KONUSUNDA FARKLI MODELER MASAYA GELMELİ
Koalisyon Protololünde Kıbrıs konusuna da yer veriliyor. Protokolde, “Koalisyon ortaklarının Kıbrıs konusunda ortak bir paydada buluşmalarına olan ihtiyacın gereği olarak; Kıbrıs sorunu konusunda yarım asırdır devam eden sonu gelmez müzakere süreçleri, federal ortaklık modelinin tüketildiğini ve mevcut şartlarda gerçekçi olmaktan uzak olduğunu göstermiştir. Bu nedenle Kıbrıs’ta daha gerçekçi ve gerçekleştirilebilir farklı modellerin artık masaya gelmesi gerekmektedir.” İfadesi kullanılıyor.

GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER
Hükümet Kıbrıs sorununa kalıcı ve kapsamlı bir çözüm bulunamasa da iki tarafın kurumları arasında ekonomi, ticaret, turizm, insani konular ve benzeri konularda işbirliği yapılmasını destekleyecektir. Bunun yanında güven yaratıcı önlemleri de Kıbrıs Türk tarafının temel tezlerine halel gelmeyecek şekilde hayata geçirmeye olumlu yaklaşacak
HİDROKARBON ZENGİNLİKLERİNİN PAYLAŞILMASI
Protokolde, “Kıbrıs adası etrafındaki hidrokarbon zenginliklerinin sadece Kıbrıslı Rumlara değil aynı zamanda Kıbrıslı Türklere de ait olduğu bilinciyle bu kaynaklarla ilgili olarak Adadaki iki tarafın işbirliği yapması ve bu kaynakların hakça ve adil bir biçimde paylaşılması önemlidir” vurgusu yapılıyor. “Bu bağlamda KKTC Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir işbirliği ve dayanışma halinde Doğu Akdeniz bölgesindeki meşru hak ve çıkarlarını koruyacak ve imkan olan her uluslararası platformda bu konudaki haklılığını gündeme getirecek” deniliyor.
DEVLETTEN ARAZİ ALIMI VE KİRALANMASI
Protokole göre, Koalisyon Hükümetinin bakanları, milletvekilleri veya birinci derece yakınları, yasalara uygun ihaleler yolu ile yapılacak işlemler haricinde; Devletten arazi alımı veya kiralanması ya da devlete mal ve hizmet satılması veya kiralaması gibi konularda herhangi işlem yapmayacak.

BAKANLAR, KENDİLERİ VE YAKINLARINA AYRICALIK TANIYAMAYACAK

Bakanlar kendileri ve yakınlarına avantaj sağlamak için Bakanlıklarını veya diğer Bakanlıklara bağlı daire, kurum ve kuruluşları kullanmayacak.  Bakanlar ticaret yapamayacak, görevleri süresince varsa kazanç getirici diğer faaliyetlerine de son verecek.

DEVLETE AİT ARAZİLERİN KİRALANMASI OBJEKTİF KRİTERLERE GÖRE VE ŞEFAF OLACAK

Devlete ait tüm hazine mallarının, orman arazilerinin, hali arazilerin ve sanayi arsalarının kiralanması veya benzeri kiralama işlemlerinin ihale yasası kapsamına girdiğini akılda tutularak, bu uygulamaları; Münhal/duyuru içeren, başvurmak isteyen herkese açık ve fırsat eşitliği sağlayan objektif kriterlere dayalı şeffaf bir usule göre ve bakanlar kurulunun bilgisi dahilinde yapacak. Ayrıca bu usul belirlenip yürürlüğe konuluncaya kadar herhangi yeni bir kiralama yapmayacaklardır. İki yıla kadarki kiralamalar ile kira sözleşmelerinin uzatılmasına dair kurallar iki tarafın uzlaşısı ile yapılacak.
İSTİHDAMLAR MÜNHAL VE SINAV İLE OLACAK
Devlete istihdamlar esasen Kamu Hizmeti Komisyonu üzerinden, münhal ve sınav ile yapılacaktır. Bunun dışında adı ne olura olsun (sözleşmeli, hizmet alımı, geçici işçi veya başka) her tür istihdam benzeri karar Başbakan ve Başbakan Yardımcısı’nın bilgisi ve oluru dahilinde yapılacak. Bu prensip, terfiler ve bağlı daire, kurum ve kuruluşlar için de geçerli olacak.

YATIRIM İÇİN REZERV ARAZİLERİN KİRALANMASI İHALE İLE OLACAK
Turistik ve diğer yatırımlar için devlet arazilerinin ve özellikle turizm rezerv arazilerinin kiralanması şeffaf, adil bir ihale yöntemi ile yapılacaktır. Bu yöntem/usul yürürlüğe konuluncaya değin yeni kiralama yapılmayacak. ATAMALARDA LİYAKAT ESAS ALINACAK
Koalisyon ortakları üst düzey kamu görevlilerinin, Kurum-Kuruluşların yönetim kurulu üye, başkan ve asbaşkanlarının atanmasında liyakatı esas alacak. Bu pozisyonlara atama yapılmadan önce Başbakan ve Başbakan Yardımcısı istişare edecek. Aynı kurallar görevden almalar için de geçerli olacak.
KAMU İHALE YASASI HİLAFINA KİRALANAN İŞLETME VE ARAZİLER KONUSUNDA HUKUKİ ADIMLAR ATUILACAK
Kamu İhale Yasası hilafına kiralanan işletmeler veya kamu arazileri konusunda gereken hukuki adımlar atılacak. Kamunun, batık bankalardan yıllardır tahsil edilemeyen alacaklarının tahsili ile ilgili çalışmalar yeniden başlatılacak ve takip edilecek.
SİYASETE GÜVEN VE YOLSUZLUK DOSYALARI
Koalisyon ortakları, siyaset kurumuna ve siyasetçiye olan güvenin artırılması adına gerekli çabayı ortaya koyacak. Bu bağlamda, Koalisyon ortakları, yolsuzluk iddialarının yer aldığı dosyalar konusunda polis tahkikatlarının başlatılmasına ve hali hazırda başlatılmış olan tahkikatların devamına destek verecek. Polis Genel Müdürlüğü içerisinde bu maksatla oluşturulmuş olan ekip çalışmalarına devam edecek. Başbakanlık Denetleme Kurulu’na gönderilecek konular Başbakan ve Başbakan Yardımcısı arasında önceden istişare edilecek. DOKUNULMAZLIKLARIN KALDIRILMASI
Koalisyon ortakları, hangi partiden olduğuna bakılmaksızın, herhangi bir milletvekili ile ilgili polis ve savcılık kanalıyla yürütülecek herhangi bir soruşturmanın sonucunda Başsavcılıktan bir talep gelmesi halinde, bahse konu vekilin kişilik haklarına, masumiyet karinesine halel gelmeksizin, yargılanmasını mümkün kılmak için dokunulmazlığını kaldırma yönünde gerekli siyasi iradeyi ortaya koyacak.
HÜKÜMET ORTAKLARI ARASINDAKİ UYUM VE BEKANLAR KURULU’NUN ÇALIŞMASI
Hükümet ortakları arasındaki uyum ve güvenin gereği olarak; Bakanlar Kurulu, Başbakanın başkanlığında hükümetin tüm sorumluluğunu bir bütün olarak taşıyacak, toplantılar tüm bakanların veya bakana vekalet edecek bakanın katılımı ile yapılacak. Bakanlar Kurulu kararları, Başbakanın veya yokluğunda vekilinin de katılması ve koalisyon ortağı iki siyasi parti Genel Başkanı’nın olumlu oyu ve tüm bakanların salt çoğunluğu ile alınacak ve tüm bakanlar, kararların altına imza atacak. Bakanlar, Bakanlar Kurulu’ndan izin almadan her ne isim altında olursa olsun uluslararası anlaşma, protokol vb. belge müzakeresi yapmayacak, imza yetkisi almadan her ne ad altında olursa olsun uluslararası anlaşma, protokol metinleri imzalamayacak.
HARCAMALARDA TOPLUM GENELİNİN İHTİYAÇLARI ÖNCELİKLİ OLACAK
Maliye Bakanlığı, cari harcamalar dışında yatırım ve genel anlamda icraat bağlamında kaynakların tahsisine Bakanlar Kurulu’nun onayı ile karar verecektir. Bu açıdan Bakanlıklar arasında bir ayırım yapılmayacak, belirli kesimlerin değil toplumun genelinin “öncelikli” ihtiyaçlarına ve icraat beklentilerine öncelik verilecektir.
FONLARLA İLGİLİ BAKANLAR KURULU BİLGİLENDİRİLECEK
Bütçe İçi Fonların (Turizm Teşvik Fonu; Fiyat İstikrar Fonu; Eski Eserler Fonu; Spor Fonu; Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Fonu ve diğer) ve Tüm Bütçe Dışı Fonların (Genel Tarım Sigortası Fonu; İhtiyat Sandığı Fonu, Sosyal Sigorta Fonu ve diğer) kullanımı öncesinde Bakanlar Kurulu’na gerekçeli bilgilendirme yapılacaktır.

İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASINA VE YÜRÜLÜĞE GİRMESİNE ÖNCELİK VERİLECEK
Ülkenin sürdürülebilir ve sağlıklı fiziki gelişimine katkı sağlamak adına; UBP-HP Hükümeti döneminde KKTC genelinde imar planlarının hazırlanması ve yürürlüğe konulmasına öncelik verilecek, hükümet ortakları imar planı çalışmalarının Ülkesel Fiziki Plan’a uygun olarak gecikmeksizin hazırlanmasına ve yürürlüğe konulmasına destek vereceklerdir. Bu bağlamda hükümet ekonomik kalkınmaya ve sürdürülebilir çevre dostu kentlere önem vererek ülkede planlı gelişmeyi esas alarak hareket edecek.

ÇOK ÖZEL DURUMLAR HARİCİNDE YENİ EMİRNAME YAYINLANMAYACAK
Çok özel durumlar haricinde, yeni bir emirname yayınlanmayacak. Herhangi özel bir gelişme sonucunda bir emirname yayınlanması gereklilik haline gelirse, emirnamenin yayınlanması Başbakan ve Başbakan yardımcısının ortak mutabakatı ve bakanlar kurulu onayı ile gerçekleştirilecek.
ÖNCELİK VERİLECEK YASA ÇALIŞMALARI
Koalisyon ortakları kadük olmuş olan tasarıları ortaklaşa kurulacak bir komitede değerlendirecek, öncelik sıralaması ve takvimleme yapacak ve hükümetin güven oyu almasını takip eden 15 gün içerisinde ilgili bakanlıklara iletecek. Bakanlar Kurulu öncelikli yasaların Meclis’teki ilgili komitede çalışılmasına devam edilmesi yönünde karar üretebilecek. Aşağıdaki yasa tasarıları her durumda Hükümetin Öncelikli Yasaları olarak değerlendirilecek: Yurttaşlık Yasa Tasarısı ve ona paralel şekilde hazırlanmış olan taslak Çalışma-İkamet Yasa Tasarısı. Yurttaşlık yasası çalışması yurttaşlık verilmesinde objektif kriterler getirecek; belirli bazı hakları içerecek bir beyaz kimlik uygulamasına yer verecek; yeni rejimle birlikte mevcut haklara halel getirmeyecek ancak vatandaşlığın artık çalışma iznine bağlanmayacağı düzenlemeler içerecek bir anlayışla yapılacaktır. Kamuoyunda “nereden buldun yasası” olarak bilinen Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasa Tasarısı Tüketici kredilerinde sabit faiz uygulamasına dair düzenlenmelere ilişkin yasa tasarısı Hal Yasası yasa tasarısı Bilişim suçları yasa tasarısı Kamu Mali Yönetim Kontrol Yasası Tasarısı Yerel Yönetimler Reform çalışmalarının hızlandırılması Kamu Görevlileri Yasası bağlamında köklü değişiklik yapma çalışmaları sürdürülmesi. Enerji Dairesi ve Enerji Düzenleyici Kurulu kurulması konularında çalışmalara hız verilmesi. E-Devlet uygulamasına geçilmesi için yasal düzenlemeler de dahil çalışmalara hız verilmesi. Protokode, Bakanlıkların paylaşımı ile Bakanlıklara bağlı daireler, kurum ve kuruluşların listesine de yer verildi. Bu liste , protokolün metni ile birlikte ek olarak verildi.

Kıbrıs Gazetesi

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.